Aktualności

Serdecznie zapraszamy na wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budowy „Kotarz Arena - Centrum Aktywnego Wypoczynku”.

 

Wystawa odbędzie się w Urzędzie Gminy Brenna od dnia 01 sierpnia do dnia 6 września 2019 r. Poniżej przykładowe prace:Kompleks narciarski, hotel, schronisko oraz zbiorniki retencyjne, Lokalny System Energetyczny. To tylko niektóre z inwestycji, które mają być częścią Kotarz Areny – Centrum Aktywnego Wypoczynku w Brennej. Ich realizacja to nie tylko niezwykła szansa na utworzenie z Brennej kurortu wypoczynkowego z prawdziwego zdarzenia, ale także możliwość polepszenia standardu życia jej mieszkańców.


Naszą motywacją jest chęć zrealizowania projektu dla ogółu społeczności Brennej, dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych jej rozwojem - mówi Bogusław Holeksa, kierownik projektu Kotarz Areny - CAW. Co warte jest podkreślenia, nie jest on osamotniony w swoich działaniach. W promowanie przedsięwzięcia włączyło się już ponad 80 osób, a we wszystkich spółkach je nadzorujących pracuje 50 kolejnych.

Warto jednak dodać, że Kotarz Arena – Centrum Aktywnego Wypoczynku to nie jest projekt, który zostanie zrealizowany w 2-3 lata. To wysiłek, który będzie podejmować kilka pokoleń. Z danych wynika, iż gmina Brenna w ostatnich dziesięcioleciach przeznaczyła około 600-800 hektarów pod inwestycje (które stanowią główne źródło dochodu dla mieszkańców miejscowości). - Zbudowano na tym terenie około 4 tys. domów mieszkalnych i letniskowych. Jednocześnie nie nadążyliśmy z budową dróg, wodociągów, kanalizacji i pozostałej infrastruktury. Efekt? Skażenie wód powierzchniowych, niska emisja i brak stałych, stabilnych dochodów i coraz częstsza emigracja zarobkowa - uważa Bogusław Holeksa.

Świetnym sposobem na podjęcie walki z tymi problemami ma być właśnie inwestycja na Kotarzu. - Pod rzeczywistą zabudowę przewidujemy przeznaczyć 15-20 hektarów terenu, z jednoczesnym zachowaniem 20-30 hektarów terenów rolnych jako pastwiska mające dużą wartość przyrodniczą. Projekt nasz zmieni też stan sieci wodociągowych, energetycznych, gazowych, kanalizacyjnych. Pozwoli m.in. na pozyskanie finansowania przebudowy infrastruktury drogowej - zaznacza Bogusław Holeksa.

Co więcej, częścią Kotarz Areny będą zbiorniki małej retencji, które odgrywają niebagatelną rolę w okresach suszy oraz podczas powodzi - także takich, jakie nawiedziły w ostatnim czasie Beskidy.

Jeśli już jesteśmy przy zakresie prac, które mają być realizowane przy Kotarz Arenie, to warto przypomnieć, jakie inwestycje obejmuje projekt.

Inwestycje sportowe:

 • Całoroczna kolej gondolowa o długości 2350 m
 • 4 koleje linowe sezonowe
 • Wyciągi narciarskie dla najmłodszych
 • Kompleks tras narciarstwa zjazdowego
 • Sieć ścieżek rowerowych, jako podstawa letniej działalności kompleksu

Obiekty wypoczynkowo-rekreacyjne:

 • Czterogwiazdkowy hotel wraz z Aquaparkiem
 • Całoroczne schronisko górskie na Polanie Kotarz
 • 2 pola kempingowe o łącznej powierzchni 2-3 ha

Dla ekologii:

 • Lokalny System Energetyczny (w skład którego wejdą m.in. elektrownia szczytowo-pompowa, instalacje fotowoltaiczne, mini elektrownie wodne)
 • Centrum Badawczo - Rozwojowe Technologii Środowiskowych (prowadzące badania nad innowacjami przyczyniającymi się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego i współpracujące z Centrum Edukacji Ekologicznej i Etnograficznej)
 • System zbiorników retencyjnych
 • Odtworzenie 60 hektarów pastwisk oraz terenów zielonych

To jednak nie wszystko. W ramach realizacji przedsięwzięcia, inwestorzy chcą podjąć działania promujące dawne tradycje związane z Brenną (takie jak wypas owiec i kóz, uprawę ziół) oraz lokalną kuchnię. Takie przysmaki jak breńska bryndza czy sery wołoskie będą mogły stać się rozpoznawalne w całym kraju. - Od początku prac związanych z tworzeniem projektu Kotarz Areny wzięliśmy za cel realizację idei zrównoważonego rozwoju. Chcemy być przykładem, jak można połączyć funkcję rozrywkową i wypoczynkową z ochroną środowiska - zapewniają inicjatorzy inwestycji.

Trzeba jasno podkreślić, że wszystkie wyżej opisane inwestycje wchodzące w skład projektu Kotarz Areny – CAW to wielka szansa dla Brennej oraz całego naszego regionu. Zapewnią nie tylko wiele miejsc pracy, ale także pozwolą gminie na większe inwestycje służące właśnie mieszkańcom miejscowości. - Program naszej inwestycji wypracowujemy z najlepszymi ekspertami z Polski i Europy, bowiem ogromna na rynku konkurencja nie pozwala na popełnienie w tej materii błędów - zaznacza Bogusław Holeksa.

Niestety rozwój Brennej i dobrobyt jej mieszkańców nie wszystkim leży na sercu. Kotarz Arena, podobnie jak wiele innych inwestycji sportowych i rekreacyjnych, spotyka się ze sprzeciwem środowisk "proekologicznych", dla których to nie ekologia jednak jest najważniejsza.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wartość usług turystycznych, w których co roku uczestniczą Polacy na terenie Polski, Czech i Słowacji, wynosi 2 mld zł. Kolejne 2 mld zł wydajemy w krajach alpejskich. Widać więc, że biznes sportowo-rekreacyjny jest w bardzo dobrej kondycji i stale się rozwija.

Nie sprawia to jednak, że wszystkie ośrodki narciarskie mogą bez przeszkód budować nowe trasy narciarskie, czy koleje linowe. Przez protesty "ekologiczne" wiele z inwestycji, takich jak Kotarz Arena, zmaga się z problemami w porozumieniu z właścicielami działek, czy z kuriozalnymi decyzjami sądowymi. Za większością problemów stoją organizacje pozarządowe, nad którymi nie ma skutecznych form nadzoru czy kontroli. To z kolei stanowi zachętę do działań budzących obawy co do ich przejrzystości i celowości.

Co więcej, wiele ośrodków narciarskich w Polsce leży w terenie obszaru chronionego, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000. Jednak nie oznacza to, że w takim miejscu inwestycji prowadzić nie można. Jest to dozwolone, jednak powoduje to zwiększenie kosztów takiego przedsięwzięcia. Widać więc, że jest to bardzo łatwy sposób na zablokowanie działań konkurentów.

Moją motywacją w dążeniu do zmiany strategii rozwoju gminy Brenna jest to, co czynią wobec nas nasi przeciwnicy. Ci, którzy dostrzegając nasz potencjał, za wszelką cenę w swoim interesie nie chcą dopuścić do rozwoju Brennej. W tym kontekście martwi mnie to, w jaki sposób, jak skutecznie tym przeciwnikom rozwoju miejscowości udało się pozyskać, dla swoich ukrytych celów, nie mających nic wspólnego z ochroną przyrody, nieliczną grupę naszych mieszkańców, którzy wsparli ich działania blokujące rozwój Brennej - mówi Bogusław Holeksa.

 

źródło: https://wiadomosci.ox.pl/kotarz-arena-potrzebna-brennej,58792

Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot po raz kolejny wprowadza opinię publiczną w błąd, poprzez podawanie nieprawdziwych informacji zmierzających do zablokowania inwestycji w Brennej. Publikacja Stowarzyszenia „Koniec Inwestycji na Kotarzu w Brennej. Wygrało prawo i przyroda”  to atak nie tylko na Inwestora, którym jest liczna grupa mieszkańców Brennej, ale również na samorząd lokalny, jak i władze krajowe. Nie zapominajmy bowiem, że projekt „Kotarz Arena - Centrum Aktywnego Wypoczynku” wpisany jest do krajowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jako kluczowa część strategicznego projektu Beskidzkiego Centrum Narciarstwa oraz „Programu dla Śląska”.

Stanowczo i jednoznacznie należy podkreślić, że:

 

ü  Nieprawdą jest, że decyzja SKO w sprawie zniesienia ochronności lasów prywatnych jest ostateczna oraz że została wydana z naruszeniem prawa.

SKO w Bielsku - Białej uchyliło w całości decyzje i przekazało sprawę  do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Zarzuty dotyczące naruszenia Konstytucji SKO uznało za zbyt powierzchowne i nie poparte żadnymi faktami a organ przy podejmowaniu decyzji opisał stan prawny.

 

 

ü  Decyzja odnośnie ochronności lasów nie ma wpływu na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie blokuje projektu.

Procedura uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiega prawidłowo i zgodnie z harmonogramem, a wniosek tzw. „leśny” uwzględnia status lasów ochronnych. Faktyczna możliwość przeprowadzenia inwestycji, oraz jej ocena pod kątem środowiskowym, będzie miała miejsce w dalszych etapach i to niezależnie od istnienia stanu ochronności danego lasu. Dodać należy, że całość takich samych lasów prywatnych na terenie sąsiedniego Szczyrku nie posiada statusu lasu ochronnego i nad tym Pracownia publicznie nie ubolewa.

 

ü  Nieprawdą jest, że miejsce cennych dla przyrody lasów ma zająć wielkoskalowa inwestycja narciarska.

Spółka zakupiła 120 ha lasów celem uporządkowania gospodarki leśnej i zapobieżeniu rabunkowej grabieży drzewa, zaś Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot nie wykazało żadnego zainteresowania tym problemem. Wyjaśnić należy, że całość lasów na terenie Gminy to obszar 6,25 tyś. ha, zaś wniosek dotyczący zaledwie 25 ha lasów prywatnych czyli ok 0,4%.

 

ü  Nieprawdą jest, że mieszkańcy nie popierają inwestycji.

Inwestycja Kotarz Arena cieszy się dużym poparciem lokalnej społeczności, o czym świadczy przebieg debat publicznych organizowanych przez Wójta Gminy, który udzielił wywiadu dla portalu śląska cieszyńskiego OX.PL - Sprzeciw obnażył się na ostatniej dyskusji publicznej, na której mieliśmy pełną salę sesyjną i cztery osoby stanęły przeciwko inwestycji. One zostały osamotnione i wyszły w trakcie spotkania. Wydaje się, że większość społeczeństwa uczestnicząca w tej dyskusji była zdecydowanie za inwestycją, takie miałem sygnały i takie wnioski płyną także z późniejszych spotkaniach indywidualnych - uważa Jerzy Pilch.

 

ü  Kłamstwem jest, iż Inwestor – mieszkańcy Brennej - ma na celu zniszczenie hali Jaworowej.

Wbrew twierdzeniom Pracowni na Polanie Kotarskiej prowadzony jest wypas owiec i jest to teren będący polaną, na której projekt przewiduje wiele zadań proekologicznych, zaś wniosek dotyczy terenów leśnych. Inwestor prowadzi liczne konsultacje i prace badawcze z grupą naukowców i prawdziwych ekspertów nauk przyrodniczych.

 

ü  Świadomym wprowadzaniem w błąd opinii publicznej jest twierdzenie, iż zniesienie ochronności lasów jest równoznaczne z wycinką tych terenów lub przeznaczeniem pod inwestycję.

Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, może nastąpić jedynie po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie oraz przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

W tym kontekście postrzegamy absolutną konieczność poddania kontroli Państwa działań Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Proponujemy aby Stowarzyszenie z równym zapałem podjęło działania polegające na ochronie przyrody w miejscach faktycznie jej wymagających, gdzie ma miejsce szeroka ingerencja przyrodnicza, w tym wycinka lasów na szeroką skalę. Warto by opinia publiczna poznała okoliczności stojące za tak zdeterminowanym działaniem Pracowni zmierzającym do blokowania inwestycji Kotarz Arena w Brennej. Zachęcamy do lektury, gdzie Stowarzyszenie prezentuje swoje stanowisko odnośnie Inwestycji w Brennej i pytamy dlaczego Brenna nie może się rozwijać?

Link: Protokół Nr XXXIV/2016 z Sesji Rady Miejskiej w Szczyrku

[Ad 3; strona 2 – 5]

 

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o sprostowanie do artykułu „Koniec Inwestycji na Kotarzu w Brennej. Wygrało prawo i przyroda” oraz zostaną podjęte odpowiednie i stanowcze kroki prawne.

  

Zespół projektowy Kotarz Arena - Centrum Aktywnego Wypoczynku

 

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budowy  „Kotarz Arena - Centrum Aktywnego Wypoczynku” w Brennej

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Komisja Konkursowa dokonała oceny i wyboru prac konkursowych. Komisja konkursowa nie przyznała I nagrody, przyznając ex aequo dwie II nagrody.  Przyznano dwa wyróżnienia za całokształt opracowania oraz jedno wyróżnienie za wybrany element. Nie przyznano premii za pomysły komercyjne. W związku z nie przyznaniem I nagrody Komisja podjęła decyzję odnośnie modyfikacji wysokości nagród za zajęcie miejsc  II i  III oraz wyróżnienia. Wyniki przedstawiają się następująco:

 

Nagrody:

 

II nagroda  - wartość nagrody 40 000,00 zł brutto

Architektura pasywna Pyszczek i Stelmach Sp. J., Kraków

 

II nagroda – wartość nagrody 40 000,00 zł brutto

ARCHAS DESIGN Maciej Zuber, Bielsko – Biała

 

III nagroda – wartość nagrody 20 000,00 zł brutto

Maciej Andrzejewski Architekt - Galo Design, Katowice

 

 

Wyróżnienia:

 

Wyróżnienie – wartość wyróżnienia 10 000,00 zł brutto

Pracownia Architektoniczna Szymon Szatko, Architekt Paweł Szlachtowski, Nowy Targ

 

Wyróżnienie - wartość wyróżnienia 10 000,00 zł brutto

Czubalatoszek Sp. z o.o. sp.k., Warszawa

 

Wyróżnienie za wybrany element - wartość wyróżnienia 10 000,00 zł brutto

Air Jurkowscy Architekci Sp. z o.o., Katowice

 

 Dziękujemy wszystkim Pracowniom za udział w Konkursie!

Kotarz Arena

Innowacyjny ośrodek, który już niedługo ma szanse powstać w Beskidzie Śląskim. Zakłada budowę wyciągów narciarskich, infrastruktury turystycznej i dbałość o Odnawialne Źródła Energii.

Zintegrowany rozwój

Kotarz Arena to przemyślany i zintegrowany rozwój dla całej gminy. To nie tylko setki nowych miejsc pracy, ale także kompleksowe zadbanie o ład architektoniczny części Brennej oraz szansa na likwidację niskiej emisji.

Czas na Brenną!

Wierzymy w ogromny potencjał naszej gminy. Brenna to piękna miejscowość, której brakuje przemyślanych inwestycji, które skierują ją na dobre tory w promocji turystyki, sportu i rekreacji. Uwierzmy w Brenną!

Kontakt

 • Adres:

  ul. Wyzwolenia 40

  43-438 Brenna

 • Telefon:

  +48 600 882 944

 • Email:

  biuro@kotarzarena.pl

 • Śledź nas:
© 2016 Kotarz Arena
xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"
Powered by JS Network Solutions
Ta strona uzywa plikow cookies. Korzystajac z serwisu, wyrazasz zgode na ich stosowanie.   
Jak wylaczyc cookies? AKCEPTUJE