Aktualności

Kłamstwa Pracowni o końcu Inwestycji Kotarz Arena w Brennej!

Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot po raz kolejny wprowadza opinię publiczną w błąd, poprzez podawanie nieprawdziwych informacji zmierzających do zablokowania inwestycji w Brennej. Publikacja Stowarzyszenia „Koniec Inwestycji na Kotarzu w Brennej. Wygrało prawo i przyroda”  to atak nie tylko na Inwestora, którym jest liczna grupa mieszkańców Brennej, ale również na samorząd lokalny, jak i władze krajowe. Nie zapominajmy bowiem, że projekt „Kotarz Arena - Centrum Aktywnego Wypoczynku” wpisany jest do krajowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jako kluczowa część strategicznego projektu Beskidzkiego Centrum Narciarstwa oraz „Programu dla Śląska”.

Stanowczo i jednoznacznie należy podkreślić, że:

 

ü  Nieprawdą jest, że decyzja SKO w sprawie zniesienia ochronności lasów prywatnych jest ostateczna oraz że została wydana z naruszeniem prawa.

SKO w Bielsku - Białej uchyliło w całości decyzje i przekazało sprawę  do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Zarzuty dotyczące naruszenia Konstytucji SKO uznało za zbyt powierzchowne i nie poparte żadnymi faktami a organ przy podejmowaniu decyzji opisał stan prawny.

 

 

ü  Decyzja odnośnie ochronności lasów nie ma wpływu na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie blokuje projektu.

Procedura uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiega prawidłowo i zgodnie z harmonogramem, a wniosek tzw. „leśny” uwzględnia status lasów ochronnych. Faktyczna możliwość przeprowadzenia inwestycji, oraz jej ocena pod kątem środowiskowym, będzie miała miejsce w dalszych etapach i to niezależnie od istnienia stanu ochronności danego lasu. Dodać należy, że całość takich samych lasów prywatnych na terenie sąsiedniego Szczyrku nie posiada statusu lasu ochronnego i nad tym Pracownia publicznie nie ubolewa.

 

ü  Nieprawdą jest, że miejsce cennych dla przyrody lasów ma zająć wielkoskalowa inwestycja narciarska.

Spółka zakupiła 120 ha lasów celem uporządkowania gospodarki leśnej i zapobieżeniu rabunkowej grabieży drzewa, zaś Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot nie wykazało żadnego zainteresowania tym problemem. Wyjaśnić należy, że całość lasów na terenie Gminy to obszar 6,25 tyś. ha, zaś wniosek dotyczący zaledwie 25 ha lasów prywatnych czyli ok 0,4%.

 

ü  Nieprawdą jest, że mieszkańcy nie popierają inwestycji.

Inwestycja Kotarz Arena cieszy się dużym poparciem lokalnej społeczności, o czym świadczy przebieg debat publicznych organizowanych przez Wójta Gminy, który udzielił wywiadu dla portalu śląska cieszyńskiego OX.PL - Sprzeciw obnażył się na ostatniej dyskusji publicznej, na której mieliśmy pełną salę sesyjną i cztery osoby stanęły przeciwko inwestycji. One zostały osamotnione i wyszły w trakcie spotkania. Wydaje się, że większość społeczeństwa uczestnicząca w tej dyskusji była zdecydowanie za inwestycją, takie miałem sygnały i takie wnioski płyną także z późniejszych spotkaniach indywidualnych - uważa Jerzy Pilch.

 

ü  Kłamstwem jest, iż Inwestor – mieszkańcy Brennej - ma na celu zniszczenie hali Jaworowej.

Wbrew twierdzeniom Pracowni na Polanie Kotarskiej prowadzony jest wypas owiec i jest to teren będący polaną, na której projekt przewiduje wiele zadań proekologicznych, zaś wniosek dotyczy terenów leśnych. Inwestor prowadzi liczne konsultacje i prace badawcze z grupą naukowców i prawdziwych ekspertów nauk przyrodniczych.

 

ü  Świadomym wprowadzaniem w błąd opinii publicznej jest twierdzenie, iż zniesienie ochronności lasów jest równoznaczne z wycinką tych terenów lub przeznaczeniem pod inwestycję.

Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, może nastąpić jedynie po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie oraz przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

W tym kontekście postrzegamy absolutną konieczność poddania kontroli Państwa działań Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Proponujemy aby Stowarzyszenie z równym zapałem podjęło działania polegające na ochronie przyrody w miejscach faktycznie jej wymagających, gdzie ma miejsce szeroka ingerencja przyrodnicza, w tym wycinka lasów na szeroką skalę. Warto by opinia publiczna poznała okoliczności stojące za tak zdeterminowanym działaniem Pracowni zmierzającym do blokowania inwestycji Kotarz Arena w Brennej. Zachęcamy do lektury, gdzie Stowarzyszenie prezentuje swoje stanowisko odnośnie Inwestycji w Brennej i pytamy dlaczego Brenna nie może się rozwijać?

Link: Protokół Nr XXXIV/2016 z Sesji Rady Miejskiej w Szczyrku

[Ad 3; strona 2 – 5]

 

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o sprostowanie do artykułu „Koniec Inwestycji na Kotarzu w Brennej. Wygrało prawo i przyroda” oraz zostaną podjęte odpowiednie i stanowcze kroki prawne.

  

Zespół projektowy Kotarz Arena - Centrum Aktywnego Wypoczynku

 

Kotarz Arena

Innowacyjny ośrodek, który już niedługo ma szanse powstać w Beskidzie Śląskim. Zakłada budowę wyciągów narciarskich, infrastruktury turystycznej i dbałość o Odnawialne Źródła Energii.

Zintegrowany rozwój

Kotarz Arena to przemyślany i zintegrowany rozwój dla całej gminy. To nie tylko setki nowych miejsc pracy, ale także kompleksowe zadbanie o ład architektoniczny części Brennej oraz szansa na likwidację niskiej emisji.

Czas na Brenną!

Wierzymy w ogromny potencjał naszej gminy. Brenna to piękna miejscowość, której brakuje przemyślanych inwestycji, które skierują ją na dobre tory w promocji turystyki, sportu i rekreacji. Uwierzmy w Brenną!

Kontakt

 • Adres:

  ul. Wyzwolenia 40

  43-438 Brenna

 • Telefon:

  +48 600 882 944

 • Email:

  biuro@kotarzarena.pl

 • Śledź nas:
© 2016 Kotarz Arena
xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"
Powered by JS Network Solutions
Ta strona uzywa plikow cookies. Korzystajac z serwisu, wyrazasz zgode na ich stosowanie.   
Jak wylaczyc cookies? AKCEPTUJE