Aktualności

Dokumenty planistyczne zapewniają warunki do inwestycji

Drodzy mieszkańcy Gminy Brenna!

Nadszedł długo oczekiwany moment – Radni Gminy Brenna w dniu 25 stycznia br. uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla Góry Kotarz. W końcu po wielu latach zastoju gospodarczego dokumenty planistyczne zapewniają warunki do Inwestowania

i wypracowania konkurencyjnej oferty turystycznej wobec gmin sąsiadujących Wisły, Ustronia, Istebnej czy Szczyrku.

Ostateczne zapisy mpzp budziły wiele emocji wywołując liczne debaty i szerokie analizy realnego programowania warunków zagospodarowania i zabudowy terenu. Zmianę miejscowego planu Urząd Gminy proceduje od ponad 4 lat. W marcu 2017 r. Radni uzgodnili studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego co pozwoliło na przystąpienie do prac nad planem. Radni Gminy złożyli deklarację poparcia w treści Uchwały: „Rada Gminy mając na uwadze troskę o dobro gminy Brenna, jej zrównoważony rozwój i godne życie mieszkańców wyraża pełne poparcie dla wszystkich działań mających na celu wsparcie inicjatyw rozwojowych(...) Wyrażamy zadowolenie, że uruchomione zostały inicjatywy lokalnych możliwości inwestycyjnych.” W odpowiedzi na tą uchwałę ponad 80 mieszkańców Gminy udostępniło swoje grunty o pow. ok 200 ha na cele projektu a blisko 50 osób i firm zaangażowało na ten cel swoje kapitały sięgające blisko 30 mln zł. Następnie projekt zyskał aprobatę Minerstwa Rozwoju i został wpisany do „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jako pilotażowe zadanie dla inwestycji pn.: „Beskidzkie Centrum Narciarstwa”. W efekcie tych zapisów projekt doceniony został przez Zarząd Województwa i wpisany został do Programu dla Śląska.

Od lat kilkudziesięcioosobowy zespół pracowników projektu, ekspertów, członków Rady Naukowej, wspólników, mieszkańców i wielu osób związanych z projektem analizowało każdy szczegół proponowanych przez Gminę zapisów planów wobec warunków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych związanych z realizacją KA - CAW. Wobec wielu ataków i przeszkód różnych agresywnych struktur i osób początkiem ubiegłego roku swoją rezygnację z funkcji kierownika projektu złożył Bogusław Holeksa a koordynację nad projektem przejęły bezpośrednio Zarządy Kotarz Agro i Kotarz Eneo. Jak już niejednokrotnie informowaliśmy proces planistyczny blokowali pseudoekolodzy i powiązani z nimi interesariusze, którzy podczas Sesji Rady Gminy w Szczyrku poparli inwestycję SzON, oficjalnie wyrażając brak poparcia dla konkurencyjnego ośrodka KA – CAW w Brennej. I tak do dziś dnia zaskarżają każdą ze spraw związanych z przedsięwzięciem, powodując znaczące opóźnienia w dotychczas prowadzonych procedurach administracyjnych, jednocześnie zapowiadając swój czynny udział w celu uniemożliwienie uzyskania wymaganych decyzji środowiskowych i budowlanych.

Znamienną próbą nadużyć prawa i manipulacji opinią społeczną okazała się sprawa procedury pozbawienia charakteru ochronnego lasów prywatnych spółki współrealizującej projekt. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot będąca stroną w ww. postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przez Starostę Cieszyńskiego, sprzeciwiała się wnioskowi inwestora o urzędowe potwierdzenie utraty szczególnego charakteru ochronnego dla terenu leśnego, który w rzeczywistości takiego charakteru nie ma. Starosta uznał słuszność naszych racji, niemniej SKO w Bielsku – Białej, po odwołaniu Pracowni, przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Niezależnie od tego Pracownia bez zastanowienia zainicjowała publikacje w mediach wpisem pt. „Koniec Inwestycji na Kotarzu w Brennej. Wygrało prawo i przyroda”. W treści czytamy: „inwestor nie ma szans na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co oznacza czerwone światło dla inwestycji”. Następnie Stowarzyszenie PnrWI zaskarżyło do Sądu Administracyjnego, korzystną dla siebie decyzję SKO (!?), co ostatecznie doprowadziło do ponownego rozpatrzenia sprawy przez SKO i jednoznacznego potwierdzania braku zasadności stanowiska i działań Pracowni. 20 października 2020r. podczas kolejnej rozprawy WSA w Gliwicach oddalił drugą skargę Stowarzyszenia. Co ważne żaden zarzut Pracowni nie został uznany za zasadny. Sąd racjonalnie podszedł do kwestii znoszenia ochronności lasów, a także potwierdził prawidłowe działanie organów w spawie. Sąd wskazał, że ustanowienie ochronnego charakteru lasu odbywa się w warunkach uznania administracyjnego, tak również procedowane jest pozbawienie wskazanego charakteru lasu. Oznacza to generalnie, że ustawodawca dopuszcza możliwość zmiany charakteru ochronnego danego lasu, jeżeli taka decyzja zostanie uznana przez organy administracji za słuszną i możliwą, po wszechstronnym rozpatrzeniu materiału dowodowego i stanu faktycznego. Tak też stało się w naszym przypadku. W najmniejszym stopniu nie oznacza to braku troski o nasze środowisko przyrodnicze.

Po ww. wyroku, ale jeszcze przed zapoznaniem się z jego uzasadnieniem pisemnym, tj. w listopadzie 2020 r., w sieci pojawia się kolejna publikacja PnrWI, która spośród wielu innych nieprawdziwych informacji na temat Inwestycji, z góry, bez dokładnego ustalenia argumentacji sądowej, podważa orzeczenie WSA, mówiąc, że: „Zniesienie ochronności lasów należących do inwestora z uwagi na sprzeczny z utrwaloną linią orzecznictwa wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach będzie przedmiotem skargi kasacyjnej i w ocenie Stowarzyszenia nie ma możliwości na jego utrzymanie.”

Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że WSA wytknął Pracowni to, na co od dawna zwracamy uwagę, mianowicie, że organizacja ta wybiórczo używa argumentów, w zależności od tego wobec kogo prowadzi swe działania i co chce w danym przypadku wykazać. W samym uzasadnieniu Sąd oddalił tą praktykę stwierdzając, że: „Skarżące Stowarzyszenie w sprzeciwie (pierwsza skarga do WSA – dopisek własny) wnoszonym do tutejszego Sądu akcentowało, że postępowanie wyjaśniające w sprawie przeprowadzone zostało w sposób pełny i wyjaśniający wszystkie istotne okoliczności sprawy umożliwiające podjęcie decyzji merytorycznej, zatem jakie okoliczności uległy zmianie, że w skardze (druga skarga do Sądu – dopisek własny) na decyzję merytoryczną skarżące Stowarzyszenie podnosi uchybienia w przeprowadzeniu postępowania administracyjnego”.

Tego typu standardy skarżenia wszelkich działań Inwestorów Brennej pokazują faktyczne przesłanki Stowarzyszenia, nie mające nic wspólnego z chronieniem cennych siedlisk przyrodniczych, wąskiego gardła korytarza ekologicznego, czy jak wydawałoby się troską o dobro właścicieli gruntów czy finanse samych Spółek inwestujących w Brennej, a jedynie mnożenie ilości bezzasadnych zarzutów celem przedłużania czynności administracyjnych.

Abstrahując od skutków pandemii, obecnie w Brennej nie funkcjonuje żaden wyciąg narciarski, zamykane są obiekty hotelowe i gastronomiczne, wieś słynie z sezonowego małego sztucznego lodowiska i mocno zużytego „wesołego miasteczka” a mieszkańcy w poszukiwaniu pracy emigrują za granice naszego kraju. W październiku br. Regionalna Izba Obrachunkowa wezwała zadłużoną na znacznie ponad 5 mln złotych Gminę do opracowania planu naprawczego. Wydaje się, że realizacja inwestycji może stanowić odpowiedź na problemy finansowe i rozwojowe Gminy, przy kontynuacji prac z należytą starannością w standardach zrównoważonego rozwoju.

Mnogość i wielowymiarowość problemów, nie tylko związanych z aktywnością organizacji ekologicznych czy pojedynczych osób stawiających interes jednostki ponad całą lokalną społeczność, z którymi przyszło się nam mierzyć powoduje dużą ostrożność w składanych deklaracjach, jednak liczymy na to, że Brenna odzyska swą siłę już nie tylko „natury” ale również ośrodka budującego własną atrakcyjną, konkurencyjną ofertę turystyczną zapewniającą godne życie jej mieszkańców.

Kotarz Arena

Innowacyjny ośrodek, który już niedługo ma szanse powstać w Beskidzie Śląskim. Zakłada budowę wyciągów narciarskich, infrastruktury turystycznej i dbałość o Odnawialne Źródła Energii.

Zintegrowany rozwój

Kotarz Arena to przemyślany i zintegrowany rozwój dla całej gminy. To nie tylko setki nowych miejsc pracy, ale także kompleksowe zadbanie o ład architektoniczny części Brennej oraz szansa na likwidację niskiej emisji.

Czas na Brenną!

Wierzymy w ogromny potencjał naszej gminy. Brenna to piękna miejscowość, której brakuje przemyślanych inwestycji, które skierują ją na dobre tory w promocji turystyki, sportu i rekreacji. Uwierzmy w Brenną!

Kontakt

 • Adres:

  ul. Wyzwolenia 40

  43-438 Brenna

 • Telefon:

  +48 600 882 944

 • Email:

  biuro@kotarzarena.pl

 • Śledź nas:
© 2016 Kotarz Arena
xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"
Powered by JS Network Solutions
Ta strona uzywa plikow cookies. Korzystajac z serwisu, wyrazasz zgode na ich stosowanie.   
Jak wylaczyc cookies? AKCEPTUJE